Departments

Anaesthesiology
Anaesthesiology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Mahendra Ku Nayak Dr. Harekrushna Ray Dr. Madhusmita Sahu Dr. R. Dhaarani Dr. Subrat Kumar Tripathy
Dr. Manmohan Bagh Dr. Deepak Kumar Agrawal
Dr. Debashis Gopalkrishna Panda Dr. Radheshyam Meher

Anatomy
Anatomy
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Manoj Ku. Dehury Dr. Dharmendra Kumar
Dr. Sachidananda Pani
Dr. Subhashree Das

Biochemistry
Biochemistry
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Nirupama Devi Dr Rajkumari Rathore Dr. Yogamaya Pattanayak
Dr. Manjeet Mohanty
Dr. Aviram PandaDentistry
Dentistry
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s) Junior Resident(s)
Dr. Avoy Kumar Dash Dr. Abhilasha Dash Dr. Nupur Sharma Dr. Barnanshu Pattnaik Dr Pragati Panda

FMT
FMT
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Padma Charan Sahoo Dr. Subal Ku. Naik Dr. Bright Simon Sahoo
Dr. Abinash JoshiMicrobiology
Microbiology
Professor(s) Associate Professor(s) Assistant Professor(s) Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr. Swetalina Jena Dr. Lopamudra
Dr. Anshuman Mahapatra
Dr. Bismita Swain